BIZ hakda

Üstünlik

 • -+
  Baý tejribe .yllary
 • -%
  Önümleri barlamak
 • -%
  Kwalifikasiýa bahasy
 • -.005mm
  Preokary çydamlylyk
 • 3-5d
  Çalt eltmegiň wagty
 • 1 ~ 1000 + sany
  MOQ

Mümkinçilikler

Aýratynlyk

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • täzelikler

  CNC enjamlaşdyrylan prototip bölekleri

  CNC freze we öwrüm köp taraply, tygşytly we takyk, ýöne goşmaça gutarnykly göz öňünde tutulanda CNC işlenen bölekleriniň mümkinçilikleri hasam giňelýär.Saýlawlar näme?Bu ýönekeý sorag ýaly bolup görünse-de, jogap çylşyrymly, sebäbi ...

 • täzelikler

  Torna bilen 3D çap etmegiň arasyndaky tapawutlar

  Prototip taslamalaryna salgylanylanda, prototip taslamalaryny has çalt we has gowy tamamlamak üçin bölekleriň aýratynlygyna görä degişli gaýtadan işlemegiň usullaryny saýlamaly.Indi esasan prototip prosesi bilen meşgullanýar ...